Tools
Search
Register Login

English (United Kingdom)GreekItalian - ItalyRomână (România)

Universitatea Europeană din Cipru

 

Universitatea Europeană din Cipru (EUC - anterior Colegiul din Cipru) este prima instituţie privată de învăţământ superior ce a fost înființată în Cipru. Astăzi, EUC este o instituţie modernă de învăţământ superior, care se distinge prin calitatea şi eforturile continue de a menţine un spirit de excelenţă în procesul de învăţare. Stimulează activitatea intelectuală şi profunzimea academică asociate cu progresul cunoaşterii, fiind elemente indispensabile ale unui mediu educaţional care să încurajeze inovaţia, întreprinderea şi un entuziasm pentru excelenţă. Împreună cu membrii comunităţilor locale, naţionale şi internaţionale, Universitatea Europeană din Cipru se străduieşte să realizeze diferenţe pozitive de anvergură, prin cercetare şi inovare. Cu un accent pe abordări interdisciplinare, EUC este una dintre principalele instituţii academice și de cercetare din Cipru. 


Universitatea a realizat sinergii de cercetare cu numeroase organizaţii din sectorul public şi privat. Cercetatorii EUC sunt afiliați la peste şaizeci de centre majore de cercetare.Universitatea are un portofoliu larg de activități de cercetare, repartizate pe departamente şi şcoli. Pe parcursul ultimilor ani, Universitatea a dezvoltat o activitate intensă într-un spectru larg de Știinţe Sociale, prin coordonarea şi participarea la programe de cercetare finanțate naţional, internaţional sau de către Uniunea Europeană. EUC este singura organizaţie din Cipru care a devenit partener în următoarele trei proiecte: ESFRI (Forumul Strategic European privind Infrastructurile de Cercetare), care este finanţat în cadrul Programului Capacităţi FP7 şi vizează optimizarea utilizării şi dezvoltării celor mai bune infrastructuri de cercetare existente în Europa, Studiul Social European, Infrastructură de Cercetare Digitală pentru Artă si Umanistică (Pregatirea DARIAH) şi Resurse Lingvistice Comune şi Infrastructuri Tehnologice (CLARIN). Alte surse de finanţare pentru activităţi de cercetare efectuate de către membrii facultăţii: Programul Life-Long Learning 2007-2013, Fundația de Promovare a Cercetării, Organizaţia Naţiunilor Unite, Organisme Guvernamentale şi alţii

 

footer

 

 Proiectul FREE este finanțat de către Programul Comisiei Europene 
“Drepturi Fundamentale și Cetățenești” – DG Justiție, Libertate și Securitate