Tools
Search
Register Login

English (United Kingdom)GreekItalian - ItalyRomână (România)

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor

 

IREA a fost înființat ca o instituţie non-profit, un institut de cercetare pedagogică în domeniul educaţiei adulţilor şi a educaţiei continue, cu scopul de a oferi sprijin ştiinţific şi metodologic pentru toate instituţiile de educaţie a adulţilor din România în perspectiva de a realiza o legătură mai eficientă între mediul academic şi practicienii din domeniul educaţiei adulţilor. Misiunea IREA este de a contribui la dezvoltarea cercetării şi practicii în domeniul educaţiei adulţilor şi educaţiei continue la nivel naţional şi la nivel European şi de profesionalizare a educatorilor pentru adulţi din România.


Principalele direcţii de cercetare în cadrul IREA sunt: profesionalizarea educatorilor pentru adulţi, impactul noilor mijloace de comunicare asupra învăţării în rândul adulţilor, învățarea inter-generaţii şi îmbătrânirea activă, dezvoltarea conceptului de servicii de sprijin, didactică inovatoare, învăţare la locul de muncă şi competenţe-cheie, incluziunea socială şi cetăţenie activă prin educaţie. IREA a dezvoltat proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare, împreună cu parteneri din majoritatea ţărilor europene.


IREA este implicat în mai mult de 25 de proiecte internaţionale pe diferite teme, care acoperă următoarele aspecte: dezvoltarea conceptului de servicii oferite adulţilor (consiliere în carieră, crearea de reţele în domeniul educaţiei adulţilor, validare a învăţării anterioare, servicii socio-educative pentru persoanele în vârstă) ; realizarea de studii de cercetare, de diagnostic şi sinteză privind dezvoltarea în diferite domenii ale educaţiei adulţilor.


 

IREA organizea diferite evenimente ştiinţifice. De exemplu, IREA coordonea conferinţe naţionale pe tema educaţiei adulţilor.
IREA a publicat mai mult de 15 cărţi pe diferite teme legate de educaţia adulţilor şi este coordonator al publicațiilor: Abordările Teoretice în Domeniul Educaţiei Adulţilor, Praxis în Educaţia Adulţilor, Suport Metodologic. IREA este, de asemenea, co-editor al Jurnalului de Ştiinţe ale Educaţiei (www.rsejournal.uvt.ro), editat de către Departamentul de  Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

 

IREA este un Centru autorizat de evaluare a competenţelor profesionale şi de certificare pentru traineri şi pentru formatori de formatori.

 

 

footer

 

 Proiectul FREE este finanțat de către Programul Comisiei Europene 
“Drepturi Fundamentale și Cetățenești” – DG Justiție, Libertate și Securitate