Tools
Search
Register Login

English (United Kingdom)GreekItalian - ItalyRomână (România)

Universitatea din Florenţa

 

 

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei şi al Proceselor Culturale şi de Formare Profesională  (Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi) de la Universitatea din Florența este continuarea Institutului de Pedagogie, care a fost înfiinţat în 1935. Institutul a fost condus şi supravegheat de către savanţi celebri precum Prof. Codignola şi Borghi. În 1988, Institutul de Pedagogie a fost transformat în Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei. Departamentul are aproximativ 30 de angajaţi permanenţi. 

 

 

Universitatea din Florenţa a fost implicată şi este, de asemenea, în prezent, implicată în proiecte Europene de cercetare care se ocupă cu probleme de învăţare continuă legate de problemele de dezvoltare a pieţei forţei de muncă ( cercetare cu privire la modul de promovare a şanselor de angajare pentru adulţi, persoane în vârstă şi persoane ce au nevoie de instruire şi educaţie suplimentară etc.) Personalul care este implicat în activităţile proiectului este calificat în probleme de învăţare continuă, educaţia adulţilor şi, de asemenea, au experiență legislativă şi practică profesională.


Departamentul este, de asemenea, foarte calificat în gestionarea, conducerea şi coordonarea activităţilor Europene, datorită experienţei sale de lungă durată în mai multe programe Europene (fostul Leonardo da Vinci, Socrates, Grundtvig şi Programul de Învăţare Continuă, cu programul său Transversal şi Activităţi Cheie, Interreg, Licitaţii, Cercetari, Articolul 4 ESF). Una dintre activităţile Europene recente condusă de către Departament a fost Inventarul European privind Bunele Practici care să permită oamenilor să meargă înainte, cercetarea PREVALET cu privire la modul de a adapta Metoda Deschisă de Coordonare la nivel regional de guvernare, cercetarea Vârstnicul la Locul de Muncă pe politici de îmbătrânire activă şi măsuri, proiectul instituțional PRECOLL, proiectul SMOC valorificând şi oferind continuitate proiectului PREVALET, experimentalul L @ Jost pentru plasare de locuri de muncă universitare, cercetarea Celine privind educaţia pentru adulţi, etc.

 

footer

 

 Proiectul FREE este finanțat de către Programul Comisiei Europene 
“Drepturi Fundamentale și Cetățenești” – DG Justiție, Libertate și Securitate