Tools
Search
Register Login

English (United Kingdom)GreekItalian - ItalyRomână (România)

Obiective

 

Scopul proiectului FREE este de a contribui la sporirea etosului profesional al personalului din cadrul justiţiei penale cu privire la drepturile fundamentale, prin furnizarea unui instrument teoretic și de bune practici pentru formarea profesională a acestora, ce poate fi adoptat de către universităţi, şcoli profesionale şi academii, atât de la nivel naţional cât şi de la nivel European.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • de a cerceta şi identifica, dintr- o perspectivă comparativă, diferite principii instituţionale şi extra-juridice, atitudini şi probleme care sunt prezente în diferite sisteme de educație și formare a personalului agențiilor de justiţie penală , care reflectă transmiterea de valori social-democrate, cât şi reprezentări şi integrarea culturală a personalului în problemele fundamentale ale drepturilor omului
  • pentru a elabora şi a propune un set de standarde pentru personalul agențiilor din sistemele de justiţie penală în ceea ce privește educaţia şi formarea profesională în statele membre ale UE. Ideile raţionale şi directoare ale acestor standarde ar trebui să fie cultivarea unei culturi umane referitoare la drepturile fundamentale pentru personalul agenţiilor juridice şi de aplicare a legilor, în conformitate cu Convenţia de la Roma (1950), articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi Programul de Principii de la Haga.

 

footer

 

 Proiectul FREE este finanțat de către Programul Comisiei Europene 
“Drepturi Fundamentale și Cetățenești” – DG Justiție, Libertate și Securitate