Tools
Search
Register Login

English (United Kingdom)GreekItalian - ItalyRomână (România)

Despre FRC

 

Despre FRC

Programul Drepturi Fundamentale şi Cetăţenești îşi propune să promoveze dezvoltarea unei societăţi Europene bazată pe respectarea drepturilor fundamentale şi a drepturilor care derivă din cetăţenia în cadrul Uniunii Europene.


Consiliul a adoptat o a Decizie prin care se institue programul specific Drepturi Fundamentale și Cetățenești   pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului General "Drepturi Fundamentale și Justiție". Acesta va contribui la consolidarea spațiului de Libertate, Securitate și Justiție în perioada 2007-2013.


Obiective și instrumente


Programul Drepturi Fundamentale și Cetățenești se centrează pe:

  •  - protecția drepturilor copilului;
  •  - combaterea rasismului, xenofobiei şi antisemitismului;
  •  - lupta împotriva homofobiei;
  •  - participare activă la viaţa democratică a Uniunii;
  •  - protecţia datelor şi dreptul la intimitate;
  •  - formare profesională şi crearea de reţele între profesiile juridice şi practicienii în  drept.


mai mult

 

footer

 

 Proiectul FREE este finanțat de către Programul Comisiei Europene 
“Drepturi Fundamentale și Cetățenești” – DG Justiție, Libertate și Securitate