Tools
Search
Register Login

English (United Kingdom)GreekItalian - ItalyRomână (România)

Direcția de Acțiune 5

 

Direcția de Acțiune 5 îşi propune să facă cunoscute organismelor relevante, atât individual în statele membre cât şi în UE, experienţele care rezultă din punerea în aplicare a Standardelor Europene de predare şi formare a personalului justiţiei penale în drepturile fundamentale ale omului şi punerea eficientă în aplicare a unor cursuri de formare pilot în mediile de învățământ. Scopul este de a încorpora concluziile care au rezultat din punerea în aplicare pilot a educaţiei drepturilor omului pentru personalul juridic, judiciar şi administrativ, precum şi feedback-ul tuturor părţilor relevante interesate, pentru un set final de standarde Europene în ceea ce privește procesul de predare şi de formare a principiilor prevăzute la articolul 6 dinTratatul privind Uniunea Europeană.

 

 

footer

 

 Proiectul FREE este finanțat de către Programul Comisiei Europene 
“Drepturi Fundamentale și Cetățenești” – DG Justiție, Libertate și Securitate