Tools
Search
Register Login

English (United Kingdom)GreekItalian - ItalyRomână (România)

Direcția de Acțiune 1

 Direcția de Acțiune 1 are ca scop descrierea şi identificarea, la nivel naţional şi dintr-o perspectivă comparativă, diferitelor principii și probleme instituţionale care sunt prezente în sistemele de învăţământ şi de formare a personalului instituțiilor justiţiei penale în ceea ce priveşte cultivarea etosului drepturilor fundamentale şi recunoaşterea acestora.


Două (2) tipuri de documente vor fi colectate: 


(1)    primul tip se referă la directivele Uniunii Europene, politicile şi legislaţia referitoare la educaţia şi formarea profesională a grupului țintă, în general, şi în conformitate cu articolul 6 din Tratatul UE (Drepturile Fundamentale), şi la personalul din cadrul poliţiei, magistraturii, penitenciarelor şi personalul de probaţiune, principalele sisteme de educaţie şi formare profesională din ţările participante. 


(2)    al doilea tip se referă la diverse rapoarte ale ONG-urilor, Decizii ale Curţilor, rapoarte ale instituţiilor Naționale și Europene, care descriu educaţia personalului justiţiei penale şi deficienţele de formare profesională cât şi problemele legate de încălcări privind drepturile fundamentale ale omului în timpul exercitării autorităţii acestora. 


Ambele tipuri de documente vor ajuta la elaborarea rapoartelor naţionale, concentrându-se pe structura şi contextul programelor de studii ale personalului justiţiei penale.
Direcția de Acțiune 1 implică, de asemenea, o analiză comparativă cu privire la contextul programelor de studii ale personalului justiţiei penale.

 

 

footer

 

 Proiectul FREE este finanțat de către Programul Comisiei Europene 
“Drepturi Fundamentale și Cetățenești” – DG Justiție, Libertate și Securitate