Πακέτο Εργασίας 4

 

Το Πακέτο Εργασίας 4 έχει ως σκοπό την υλοποίηση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο  πρόγραμμα ώστε να εξετάσει τα Ευρωπαϊκά Κριτήρια που δημιουργήθηκαν στο Πακέτο Εργασίας 3.

Το Πακέτο Εργασίας 4 έχει σκοπό τη συγκρότηση και βελτίωση των κριτηρίων για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ανθρώπινα δικαιώματα που διαμορφώθηκαν στο Πακέτο Εργασίας 3. 

Τα πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα λάβουν χώρα στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες:


  • - Κύπρο
  • - Ελλάδα
  • - Ιταλία
  • - Ρουμανία 
back to top